Tvrtka MiPos inženjering d.o.o. obavlja usluge:

  • Ispitivanje plinskih instalacija

    Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija obuhvaća kontrolu i utvrđivanje nedostataka koji su uzrok neispravnosti plinske instalacije i plinskih naprava (trošila).

  • Projektiranje i nadzor

    Projekt plinske instalacije potrebno je izraditi bez obzira radi li se o novoj ili postojećoj građevini, odnosno kod izmjene postojeće plinske instalacije. Projekt instalacije može izraditi samo ovlašteni projektant strojarskih instalacija.

  • Izvođenje plinskih instalacija

    Prije izvođenja plinske instalacije potrebno je zatražiti energetske uvjete i izraditi strojarski projekt instalacije. Nakon dobivene dokumentacije pristupa se izvođenju plinske instalacije.

Galerija slika